Starateljska zaštita


Starateljstvo se primenjuje prema deci bez roditelja ili deci čiji su roditelji privremeno ili trajno sprečeni da vrše roditeljsku dužnost (lišeni su roditeljskog prava, ozbiljno narušenog zdravlja i dr.), kao i prema drugim osobama (odraslim i starim) koja zbog nesposobnosti ili iz drugih razloga nisu u stanju ili mogućnosti da se same o sebi staraju i zaštite svoja prava, ličnost, imovinu i interese.


Izbor staratelja obavlja centar za socijalni rad, a za staratelja se postavlja osoba koja ima lična svojstva i sposobnosti potrebne za obavljanje dužnosti staratelja. Staratelj je dužan da se savesno stara o ličnosti, pravima, interesima i imovini štićenika, kao i da obaveštava organ starateljstva (centar za socijalni rad) o obavljanju poslova staraoca.


U toku postavljanja staraoca, Centar je dužan da uzme u obzir želju štićenika, ako je u stanju da je izrazi, kao i želje njegovih bliskih srodnika. Centar za socijalni rad može odlučiti da dužnost staraoca vrši neposredno, ako je to u interesu korisnika.