O nama


socijalni-rad-mali-idjos

Osnovni podaci


Centar za socijalni rad opštine Mali Iđoš je nastao deobom Međuopštinskog Centra za socijalni rad za opštine Bačka Topola i Mali Iđoš. Odlukom o izdvajanju uz osnivanje Centra za socijalni rad opštine Mali Iđoš sa izmenama i dopunama od 20.10.2017.god. SO Mali Iđoš br 06-54-6/2017-02. godine, Ministarstvo za rad , zapošljavanje ,boračka i socijalna pitanja je donelo Rešenje br 022-02-0000160/2018-19 od 31.01.2019 kojim se utvrđuje o ispunjenosti uslova za obavljanje delatnosti Centra za socijalni rad opštine Mali Iđoš I Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Centra za socijalni rad opštine Mali Iđoš.


Centar za socijalni rad opštine Mali Iđoš je počeo sa radom, danom upisa u sudski registar 10.07.2019. godine, rešenjem Privrednog suda u Subotici br. Fi. 137/2019, br. Registarskog uloška registracionog Suda u Subotici: 5-275, a potpunu samostalnost je stekao 01.01.2022.godine dobijanjem pristupa finansijama .


Rešenju Ministarstva za rad, zapošljavanje ,boračka i socijalna pitanja Republike Srbije broj. 112-01-191/2/2020-09 од 20.04.2021. utvrđen je broj izvršilaca u Centru za socijalni rad opštine Mali Iđoš i to sedam izvršilaca od kojih , 1 direktor, 1 radnik na upravno pravnim poslovima, jedan radnik na administrativno finansijskim poslovima, 3 na poslovima socijalnog rada,jedan radnih na tehničkim poslovima međutim Ministarstvo finansira samo dva radnika I to jednog voditelja slučaja I jednog supervizora


Ostali zaposleni se finansiraju na teret budžeta opštine mali Iđoš na osnovu Zaključka oštinskog veća br. 06-53-2/0202-01 од 06.11.2020.год.