ZaposleniU Centru za socijalni rad Mali Iđoš ima 7 stručna radnika i jednog radnika na tehničkim poslovima i to:


Lana Vujić Kosednar dipl.pravnik –direktor koja je odgovorna za zakonitost rada, poštovanje stručnog rada, unutrašnju i spoljnu koordinaciju,planiranje, organizovanje i kontrolu rada zaposlenih.


Lalović Daniela ,dipl.spec pedagog–supervizor, pored toga radi i kao voditelj slučaja


Sanela Janičić dipl.pravnik - radnik na upravno-pravnim poslovima , lice za zaštitu podataka o ličnost


Stojanović Vera dipl.ekonomista , radnik na administrativno-finansijskim poslovima koja prati i vodi kompletno finansijsko poslovanje


Kristina Kolarević voditelj slučaja


Čabai Žužana dipl psiholog radnik na uslugama u zajednici


Mirjana Somunčić , radnik na tehničkim poslovima


Natali Vojinovc u zajednici , dipl.soc.radnik- radnik na uslugamaUkupan broj zaposlenih u Centru za socijalni rad Mali Iđoš je 2 na teret Ministarstva rada zapošljavanja i socijalne politike i 5 zaposlenih I jedan angažovanradnik koji se finansiraju iz budžeta lokalne samouprave.