Dodatak za pomoć i negu drugog lica


Pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica ima lice kome je zbog telesnog ili senzornog oštećenja , intelektualnih poteškoća ili promena u zdravstvenom stanju neophodna pomoć i nega drugog lica da bi zadovoljilo svoje osnovne životne potrebe.


Potreba za pomoći i negom drugog lica utvrđuje se na osnovu propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju.


Uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica


može ostvariti lice koje ima utvrđeno telesno oštećenje od 100% po jednom osnovu ili lice koje ima utvrđeno oštećenje od 70% i više procenata po najmanje dva osnova.


Posebna novčana pomoć


Jedan od roditelja koji nije u radnom odnosu a koji najmanje 15 godina neposredno neguje svoje dete koje je ostvarilo pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica ima pravo na posebnu novčanu nadoknadu u vidu doživotnog mesečnog novčanog primanja u visini najniže penzije u osiguranju zaposlenih ,kad navrši opšti starosni uslov za ostvarivanje penzije prema propisima o penzionom i invalidskom osiguranju,ako nije ostvarilo penziju.