Mere zaštite od nasilja u porodici


Odluku o merama zaštite od nasilja u porodici donosi isključivo sud, a one se odnose na:

  • Izdavanje naloga za iseljenje iz porodičnog stana ili kuće, bez obzira na pravo svojine, odnosno zakupa nepokretnosti
  • Zabrana približavanja članu porodice na određenoj udaljenosti
  • Zabrana pristupa u prostor oko mesta stanovanja ili mesta rada člana porodice
  • Zabrana daljeg uznemiravanja člana porodice